375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesi
 
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesi Uyarınca İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesine Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmeleri Hükümlerine İlişkin duyurusuna aşağıdaki linkten uluşabilirsiniz.