Kültür Varlıkları Katkı Payı Hesabı İcmalinin Duyurulması

 
        22.08.2015 tarih ve 29453 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğin 15. maddesinin 1. fıkrasında "Başvuruların değerlendirildiği ayın başında, katkı payı ve katkı payından elde edilen nema ve benzeri gelirlerden oluşan hesabın son durumu ile bu hesaptan Bakanlığa, il özel idaresine, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına ve belediyelere tahsis ve/veya bloke edilen tutar ve bu tutarın kullanıcılara göre dağılımı, valilikçe kamuoyuna duyurulur." 
 
        Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı için aşağıdaki linki tıklayınız.